ඔබේම රොබෝ මිතුරකුට කැමති නැද්ද? – Don’t You Like a Robot Companion?

අපේ එදිනෙදා වැඩ පහසු කරගන්න උදව් කරන කදිම මිතුරෝ දෙන්නෙක් තමයි ජිබෝ සහ ටාපියා.නවීන තාක්ෂණයේ කෘතීම බුද්ධිය උපයෝගී කරගෙන මේ දෙදෙනා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මොවුන් කටකාර ඒ වගේම වැඩකාර රොබෝවරු දෙදෙනෙක්. තරමක් මිලෙන් අධික වුවත් ඔවුන්ගේ වැඩ නම් හරිම අපුරුයි. ජිබෝ, ඔහු රෝබෝවරයෙක්ට වඩා හොද මිතුරෙක්, පවුලේ සාමාජිකයෙක්. ඔහු මිනිසුන් සමග සන්නිවේදනය කරන සහ වැඩ…… Continue reading ඔබේම රොබෝ මිතුරකුට කැමති නැද්ද? – Don’t You Like a Robot Companion?